منو دسترسی

گیاهان آکواریومی

1400/07/28 در ساعت 11:55:00

با نابزی همراه باشید تا با انواع گیاهان آکواریومی آشنا بشید.

گیاهان آکواریومی

گیاهان آکواریومی از نظر زیست شناسی به سه گروه شناور، غوطه ور و ریشه در خاک تقسیم می شوند.


گیاهان آبزی شناور در آب

اهمیت زیستی گیاهان آکواریومی در این است که غذای خودشان را از مواد محلول در آب جذب می کنند. برگ های آن ها معمولا لطیف و نازک است. بسیاری از انواع این گیاهان به سرعت تکثیر می یابند ، این گیاهان به نور شدید و زیادی احتیاج دارند و مواد حاصل از فعل و انفعلالت حیاتی را به راحتی از ریشه جذب می کنند. در صورتی که زیاد شوند تابش نور به داخل آکواریوم را مختل می کنند ، ماهیان خانواده لابیرنت داران از برگ های این گیاه جهت لانه سازی استفاده می کنند که تخم ها در حباب زیر برگ ها نگه داشته می شوند. از آن جمله می توان به ریکسیا ، کاهوی آبی و سالوینیا اشاره کرد.


گیاهان آبزی غوطه ور در آب

گیاهان آکواریومی از نظر جذب مواد آلی و غیر آلی در آب بسیار اهمیت دارند. عمل جذب مواد از طریق سطح زیرین برگ انجام می شود. ریشه بدون انشعاب نازک فقط جهت محکم نمودن گیاه است. برگ های آن ها نازک و قرینه هم دیگرند. این گیاهان نور خورشید را گرفته و آب را تصفیه می کنند. اودوا، کامبومبا، هیگروفیلا، از این دسته هستند.


گیاهان ریشه در خاک

این گیاهان از نظر تزئین اهمیت زیادی دارند. بعضی از آن ها مانند کریپتون ها منحصرا از ریشه تغذیه می کنند و به خاک احتیاج دارند اما ساژیتاریا و والیسنریا از راه ریشه و برگ تغذیه می کنند. در آکواریوم ها نیاز به مراقبت بیشتری دارند. والیسنریا، ساژیتاریا از این نوع هستند.


در مطالب بعدی نابزی قصد دارد به‌صورت تخصصی‌تر هر یک از این گیاهان را به شما معرفی کند.

نظر جدید
0%